Türkçe  English   Ana Sayfa     Şirket Profili     Basında     Referanslar     İnsan Kaynakları   Bize Ulaşın  
» YAZILIM
» DONANIM
» NETWORK
 
» PROFESYONEL HİZMETLER
» SERVİS ve TEKNİK DESTEK
» YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
» OUTSOURCING
» SÜRELİ HİZMETLER
» GÜVENLİK
» DISASTER & RECOVERY
» MBS - NAVISION










Disaster & Recovery


Günümüzün rekabet koşullarında bir kuruluşun bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi, kuruluşun işleyişini doğrudan etkileyecektir. Etkin bir Disaster & Recovery politikası, şirketleri, sistemlerinin uzun süreli olarak çalışamamasından kaynaklanan dolaylı ya da dolaysız maddi kayıplardan korumaya yardımcı olur.

Disaster & Recovery, türü ve sebebi ne olursa olsun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda, bir organizasyonun kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğini sağlamaktır. Disaster & Recovery planları hazır ve yürürlükte olan organizasyonlar, karşılaşacakları herhangi bir problem veya bir felaket senaryosu durumunda hayatta kalmayı ve müşterilerine verdikleri hizmeti kesintisiz olarak sürdürmeyi ve bu kurumlar ticaretlerinin her şekilde devam edeceğini belgelemiş ve garantilemiş olmaktadır.

Disaster & Recovery kapsamında müşterilerimizin felaket durumlarına hazırlıklı olmaları, işlerini sürdürebilmelerinin en önemli hammadesi olan "bilgi"lerini herhangi bir felaket durumunda koruyabilmelerini ve saklayabilmelerini sağlamak ürettiğimiz en önemli değerdir.

Bu tür bir planlamanın amaçları arasında :

Kontrolün sağlanması,
Veri kaybının önlenmesi
Esas işe odaklanma
İş Süreçlerinin Kesintisiz Devam Etmesi
Finansal kayıpların en aza indirgenmesi
Gelir ve Kârın Korunması
Pazar Payının Korunması
Elle yürütülen yöntemlere geçişin zorluğu (imkansızlığı) ve maliyetinden kurtulma
Güvenilir iş süreçleri
Riski en uygun maliyetle en aza indiren hizmetler
İş sürekliliğiyle sağlanan müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı
Organizasyonun Yaşaması ve Çalışanların Korunması
Müşteri tatminsizliği nedeniyle iş kaybı
Sistemi ve verileri yeniden kurmanın maliyeti

ERENET 'in Vereceği Hizmetler :

 • Oluşabilecek bir afet durumunda firmanızın en az zarar ve afet sonrasıda kritik birimlerinizin çalışabilir halde tutulması ve bunların planlarının hazırlanması
 • Disaster-Recovery merkezlerinden birinde firmanızın çalışabilir durumda tutmak için gerekli araç-gereçlerin hazır halde bulundurulması
 • Kesinti yaşanmasını engelleyecek önlemlerin alınması ve uygulanması,
 • Felaket anında çöken sistemleri ayağa kaldırıcı süreçlerin tanımlanması ve uygulanması,
 • Felaket anında oluşabilecek potansiyel kayıpları belirlemek,
 • Felaketten kurtulmaya yönelik planları ve stratejileri belirlemek,
 • Şirket iş süreçlerini ve yapılarını felaket stratejileri doğrultusunda yapılandırılmak,
 • Kurulacak sistemleri dönemsel olarak test etmek,
gibi temel esaslara bağlı olarak bu tür hizmetleri de gerçekleştiriyor.

DISASTER & RECOVERY hizmetleri üç ana alandan oluşuyor. Bunlardan birincisi olan analiz; iş planlamasını kapsıyor. Daha sonra koruma hizmetleri geliyor ve son olarak da neye ihtiyaç duyulduğunu belirleyen kurtarma hizmetleri yer alıyor.

Disk Kurtarma : Kurtarma Hizmetleri kapsamında yer alan bu hizmet içerisinde hasar tesbiti yapılarak bilgilerin kurtarılması çalışmaları yer almaktadır.

ANALİZ :
 1. KAPSAM & HEDEF & KAYNAK PLANLAMASI
 2. DONANIM & YAZILIM KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ
KORUMA :

 1. BACKUP (VERİ DEPOLAMA)
  GENEL BACKUP TANIMLAMALARI
  GÜNLÜK-HAFTALIK-AYLIK VE YILLIK BACKUP TANIMLAMALARI
 2. SENARYO GELİŞTİRİLMESİ ve FELAKET KURTARMA FAALİYETLERİNİN TANIMLANMASI
 3. DÖKÜMANTASYON, MANUALLER
 4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR
 5. PERSONELİN BİLGİLENDİRİLMESİ

ACİL DURUM KURTARMA :

 1. OLAĞANÜSTÜ DURUMUN TESBİTİ VE KARAR MEKANİZMASI & ALARM PROSEDÜRÜ
 2. KURTARMA İÇİN ZAMAN PLANI
 3. HASAR TESBİTİ & YARDIM MASASI
 4. DİSK KURTARMA
 5. PLAN YÖNETİM TESTİ VE EĞİTİMLERİ
 6. İŞLETİM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANININ UYGULANMASI
 7. UYGULANACAK YÖNTEM
 8. KONTROL MERKEZİ
 9. EN SON YEDEK BİLGİLERE ERİŞİM
 10. GERİ DÖNÜŞ PLANI

Projeler  |  Basında  |  Referanslar  |  İnsan Kaynakları  |  Bize Ulaşın
Adres : İçerenköy Mah.Çetinkaya Sok.No:2 A Blok 81120 İçerenköy - İstanbul / Türkiye
Tel : +90(216) 575 42 22 Fax : +90(216) 575 33 10
Sorularınız ve önerileriniz için tıklayın
copyright © 2003 Erenet Bilgisayar Otom.Eğt.Dış.Tic.A.Ş.
» EUROMOPLAT
» TOUCH
» MOBİL İZLEME SİS.
 










  e bülten